Registrati ora GRATIS

menu

Entra
Deutsch
Français
Nederlands
Français
English
Français

Password dimenticata?

Nuova funzione  Videochiamata

Incontra persone in cerca di una storia seria

A társkereső szolgáltatás tényleges használatához díjfizetéshez kötött előfizetés szükséges. Lemondás hiányában az előfizetés a választott előfizetési időszakkal megegyező időtartammal és díj ellenében automatikusan meghosszabbodik, és a meghosszabbított időszakra vonatkozó díjak automatikusan kerülnek terhelésre a fizetéshez használt bankkártyán. Az előfizetés részletes feltételeit itt találja meg.


Sono

Cerco

error Completa i tuoi dati

Come visto in...

Prova ora l'app di be2:

A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÁLTAL LEFOLYTATOTT ELJÁRÁS ÉS HATÁROZAT

Tájékoztatjuk, hogy a Gazdasági Versenyhivatal Vj-19/2018. számon versenyfelügyeleti eljárást folytatott le társaságunkkal szemben.

A Gazdasági Versenyhivatal által a társaságunkkal szemben Vj-19/2018. számon lefolytatott eljárásban meghozott határozat rendelkező része a következőket tartalmazza:

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a be2 S.à.r.l. 2017. november 28-tól kezdődően a www.be2.hu weboldalon, valamint 2017. december 18-tól kezdődően a www.academicsingles.hu weboldalon elérhető online társkereső szolgáltatással kapcsolatban tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósított meg a következő magatartások által:

 1. a weboldalakon való regisztrációt, így a weboldalak használatát valótlanul ingyenesként népszerűsítette 2020. május 19-ig, miközben a szolgáltatásokhoz valóban díjmentesen csak korlátozott mértékben lehet hozzáférni, a társkeresés céljának megfelelő igénybevétel csak díjfizetéssel lehetséges
 2. megtévesztő módon tájékoztatja a fogyasztókat az általa nyújtott szolgáltatás időtartamáról, valamint az igénybevétel alatt fizetendő díjról, mivel a prémium előfizetés automatikus meghosszabbodására, valamint a meghosszabbított időtartam alatt fizetendő díjra vonatkozó, mind a szerződéses időtartamot, mind a díjat illetően alapvető tájékoztatás a megjelenítés módjából adódóan nem válik a fogyasztói észlelés részévé,
 3. a www.be2.hu weboldalon elérhető szolgáltatást a valótlan „Már 766.000 Regisztrált Tagunk bízott meg tudományos partnerkeresési módszerünkben!” állítással népszerűsítette honlapján 2020. május 18-ig, amivel megtévesztő módon tájékoztatta a fogyasztókat a szolgáltatását igénybe vevők számáról, mivel a tagok száma egy nemzetközi összesítés alapján történt,
 4. a szakmai gondosság követelményét sérti és egyben az ügyleti döntés torzítására alkalmas az a gyakorlata, ahogyan egyrészt a szolgáltatások igénybevételének alapvető feltételeit (a szolgáltatások reális megítéléséhez szükséges információkat) ismerteti, másrészt ahogyan a fogyasztói jelzéseket kezeli (a szolgáltatások tartalmának kialakítása és annak nyújtása, illetve a weboldalak működtetése során).

Az eljáró versenytanács arra kötelezi a be2 S.à.r.l.-t, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül a fenti B) és D) pont szerinti magatartását (elsősorban az érintett weboldalakon megjelenő, szerződéses feltételeken kívüli tájékoztatások közzétételével, kiegészítésével) módosítsa és 60 napon belül igazolja, hogy a módosítást mikor és hogyan valósította meg.

Az eljáró versenytanács továbbá arra kötelezi a be2 S.à.r.l.-t, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül az érintett weboldalak nyitóoldalán tegyen közzé (legalább hat hónapos időtartamban, a jelen döntés www.gvh.hu honlapon való elérhetőségét és a határozati rendelkezést változtatás nélkül tartalmazó) helyreigazító nyilatkozatot, amit e-mail-ben vagy egyéb módon közvetlenül megküld minden jelenlegi és korábbi (de még jogszerűen elérhető) felhasználója számára is. Az eljáró versenytanács továbbá arra kötelezi az eljárás alá vontat, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 60 napon belül igazolja, hogy a fentiek szerinti helyreigazítást mikor és hogyan valósította meg.

Az eljáró versenytanács a fenti jogsértés miatt a be2 S.à.r.l.-t 1.600.000.000 Ft, azaz egymilliárd-hatszázmillió forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi, amely összeget a kötelezett a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Az eljáró versenytanács a fenti bírság mögöttes felelőseként az insparx GmbH (Erika-Mann-Straße 63, 80636 München, Németország) és az Interdate S.A. eljárás alá vont vállalkozásokat nevesíti, illetve ezen vállalkozásokat azonosítja a be2 S.à.r.l. eljárás alá vonttal egy vállalkozáscsoportba tartozóknak, így ha a bírságot a vállalkozáscsoport jogsértést megvalósító tagja, azaz a be2 S.à.r.l. önként nem fizeti meg, és a végrehajtás sem vezet eredményre, az eljáró versenytanács külön végzéssel a vállalkozáscsoportnak ezen tagjait egyetemlegesen kötelezi a bírság, illetve annak be nem hajtott része megfizetésére.

A teljes határozat az alábbi linken keresztül érhető el:

https://www.gvh.hu/pfile/file?path=/dontesek/versenyhivatali_dontesek/versenyhivatali_dontesek/dontesek_2018/vj019_2018_m_v&inline=true

Perché be2 funziona?

Trova la persona giusta

 • L'inizio di una storia d'amore.

  Sulla base dei risultati del test della personalità di be2, ti presenteremo solo contatti altamente compatibili con te. I risultati del tuo test, una descrizione del tuo partner ideale e la lista di proposte di contatto ti verranno forniti gratuitamente e senza alcun vincolo.

 • Protezione dei dati personali.

  Facciamo in modo che tutte le tue informazioni personali e la comunicazione con i tuoi contatti non siano assolutamente accessibili da fonti esterne alla nostra piattaforma. Inoltre, sei tu a decidere chi può vedere le tue foto.

 • Conoscere qualcuno non è mai stato così semplice!

  Prenditi tutto il tempo per guardare ogni proposta di contatto. I profili completi ti aiutano a scoprire cosa avete in comune. Invia un complimento, un sorriso o un messaggio personale - come vedi fare il primo passo è facilissimo con noi!

grande novità

La videochiamata!

Inizia a conoscere una persona nuova attraverso una videochiamata sul nostro sito
 • Affidabile. Con la videochiamata, puoi conoscere le tue proposte di contatto selezionate prima di un incontro faccia a faccia. Godetevi insieme conversazioni coinvolgenti e risate nel comfort della vostra casa con la nostra funzione di videochiamata!
 • Controllo completo. Con una videochiamata sei tu a decidere con chi vuoi parlare, la durata dell'incontro e quali informazioni vuoi rivelare all'altra persona. Decidi tu la mossa successiva, puoi farlo sia da casa sia dal bar!
 • Anonimato. Nessuno dei nostri utenti ha accesso ai dati e alle informazioni personali. Decidi tu quali informazioni personali condividere e sarà sempre in maniera anonima e protetta.
 • Sicuro. Tutti i contatti che utilizzano la nostra funzionalità di videochiamata sono protetti con crittografia SSL a 128 bit. I dati di connessione e altri dettagli personali non sono visibili a terzi. L'anonimato completo è per noi una priorità assoluta.
video chat preview video chat preview video chat preview video chat preview video chat preview video chat preview

Trova l'amore in Italia

be2, incontri online in Italia

Trovare l'amore in Italia non è sempre facile: le distanze e una distribuzione irregolare dei single sul territorio fanno sì che incontrare la persona giusta possa risultare difficile. Grazie agli incontri online, anche in Italia è diventato più facile riuscire nell'impresa.

*Per ragioni di protezione della privacy, qui mostriamo immagini fittizie.


Incontri Online: trova la persona giusta con be2!

Cerchi di fare gli incontri giusti? Allora non perderti nei vari siti di dating, dove la ricerca di un partner si limita allo sfogliare le foto più belle pubblicate dai single iscritti. E neanche tra gli annunci "Donna cerca uomo" o "Uomo cerca donna" perché nei siti di annunci troverai single guidati più da un desiderio di incontri occasionali che dalla voglia di instaurare relazioni personali serie. Anche la maggior parte dei siti di incontri sono pieni di single che hanno voglia fare incontri occasionali e si trovano anche molte persone già impegnate che fanno finta di essere single. Non potrebbe essere piú facile per un utente cercare un’avventura su internet: trovi un sito di incontri, selezioni l’opzione "Cerco donna", inserisci uno pseudonimo ed una password e il gioco è fatto: accedi ad un database di iscritti in cui puoi fare tutte le tue ricerche. Ma qual è il metodo utilizzato per decidere chi contattare? Si seleziona la città di interesse e si sfogliano tutte le foto dei single iscritti. Quindi l’unico criterio di selezione utilizzato è l’apparenza fisica, niente di più.

Incontri Online: perché be2 è diverso

be2 è il servizio di ricerca partner che ti aiuta a trovare la tua anima gemella tra tanti single affini a te. Il servizio è più vicino a quello di un’ agenzia matrimoniale che a quello dei comuni siti di incontri online - ma senza i costi tipici delle agenzie! Infatti, attraverso il test della personalità, completamente gratuito, ti aiuteremo a conoscere i single più affini a te e fare tanti incontri interessanti. La tua anima gemella è a portata di click! Perché, fra i tanti tipi di incontri possibili, noi ti proponiamo incontri con single seri che sono davvero alla ricerca della propria anima gemella. Non vogliamo per te gli incontri di una sera, come quelli che puoi trovare nei siti di dating e non vogliamo che tu perda tempo in incontri sbagliati. Vogliamo semplicemente che incontri la tua anima gemella!

be2 è molto di più di un servizio di dating. Il test di personalità consente di selezionare solo i single che mostrano più compatibilità con il tuo carattere e con la tua idea di single ideale. Questo sistema ti fa evitare perdite di tempo ed aumenta la probabilità che incontri i single giusti, ossia quei single con cui può nascere una relazione duratura. Con be2 incontri la tua anima gemella tra milioni di uomini e donne single, che – per il solo fatto di iscriversi a be2 e non a semplici servizi di dating o di ricerca relazioni personali – hanno già in partenza un sincero desiderio di incontrare l'anima gemella.

Tra loro c'è sicuramente la tua anima gemella, la persona speciale con cui potrai avere una relazione felice. Il bello di be2 è che ti presentiamo una lista di single tale che non solo loro corrispondono al tuo profilo ideale di partner, ma anche tu corrispondi al loro profilo di single ideale. Doppia probabilità di fare incontri felici! Attualmente be2 conta migliaia di iscritti in tutta Italia e non solo! E allora affidati a be2! Ti aspettano incontri a Milano, Bologna, Roma, a Torino e in tutto il resto d’Italia. Oggi trovare la tua anima gemella è più facile che mai! E allora non fare più incontri inutili!

Con be2 incontri i single giusti per te!